Semesterslutsångest!

SKRIVEN 2012-08-19

(Läses med fördel till ljudet av denna vackert melankoliska låt av Equinox, the Peacekeeper)

Söndagsångesten blir för många inte starkare än såhär. Skiftet mellan semester och arbetet. Det fria valet, vilan och avslappningen syns vara till ända och man ska återigen passas in i jobbfållan.

För många av oss är det tanken på att återvända värre än själva återvändandet, vilket ofta brukar gå upp för oss redan efter första halvtimmen då vi fikat och träffat våra medarbetare. För andra ökar det.

Varför är då ångesten så stor för så många – varje söndag, och i synnerhet efter en långledighet?

Vad många verkar sakna på sina arbetsplatser

  • Upplevelsen av att de kan påverka sin arbetssituation. Man upplever det som att man i jobbet blir ”utsatt” för händelser utan makt att påverka.
  • Mening. För många kommer valet att arbeta till störst del av att få lön. Tiden man lägger ner på arbetet blir ur det perspektivet alltså ett nödvändigt ont, istället för att man bidrar till att förverkliga sina ideal och drömmar.
  • Bristen på mänsklig värme och kontakt. I många arbeten kan man uppleva att människor blir som förbytta, som om de hänger av sig sitt mänsklighetsskinn och svidar om till businessmunderingen där känslor förbytts till logiskt tänkande.

 Det som gör att jag gillar mitt jobb

  • Jag ser till att min chef får höra mina konstruktiva förslag inför beslut som rör mig – det tar mig från världen ”Jag kan inte påverka” till att vara en del i beslutsprocessen. När jag kan lyssna in på de behov min chef har och jag kan föreslå lösningar som inkluderar bådas våra behov så ökar chansen för att det blir så.
  • Jag investerar i mina relationer till mina medarbetare. Vi skojar, pratar annat än jobb – allvarligt och lättsamt. Det gör att jag faktiskt upplever både kärlek (nästan lite tabu i arbetssituationer, eller hur?), närhet och omsorg i relationerna.
  • Jag vet att om situationer upplevs som obehagliga för mig på jobbet så
    • Kan jag rätt snabbt hitta vilket behov det handlar om för mig som inte är tillgodosett. Att vara medveten om behoven är essentiellt för att ge mig makten att påverka situationen, istället för att vara ett offer.
    • Kan jag också slappna av med att låta det behovet vara något jag längtar efter att få mer tillgodosett så att när jag väl kommer hem så kan jag njuta ännu mer av det (typ som att gå en hel dag utan kaffe för att sen unna sig bäste-kaffe när man kommer hem).

För dig som känner igen dig i något av det här och vill leva livet på ett annat sätt så har Heart Service utbildningar som syftar till att både skapa medvetenhet om dina och andras behov på ett sätt som underlättar för bland annat mänsklig kontakt, värme och makt att påverka.

I väntan på det så hoppas jag du hittar din version av en kopp varm choklad som gör att du  kan välkomna skiftet med spänning och förväntansfullhet.

Med bästa hälsningar
/Anders Hedén Ädel

(Bilden är gratis och kommer från FreeDigitalPhotos.net)