Om Grundaren Anders Hedén Ädel

Andershadel Profilbild 2016-03-21

Anders, i sin mest klädsamma yrkesmundering

Jag som grundat Heart Service heter Anders Hedén Ädel och har flera års träning och arbetserfarenhet i kommunikationsmetoden Nonviolent Communictaion (NVC eller giraffspråket), samt flera andra välbeprövade synsätt och tekniker.
De mest intressanta i nuläget är Spiral Dynamics/Integral teori, Collaborative Proactive Sollutions (CPS) samt Lågaffektivt bemötande. De fungerar väldigt väl med min empatiska och tydligt utvecklande ambition.
Många brukar verkligen gilla min råa men varma humor, min skärpa i att se hur människor fungerar samt att kunna ge goda rekommendationer hur du kan utvecklas ditåt du vill.

Efter att ha vistats i många hårdare miljöer i yrkeslivet som bland annat kriminalvårdare, militär och lärare i samband med behandling, har jag lärt mig att kombinera värme, humor och tydlighet för att skapa långsiktiga samarbeten och relationsbyggande. Idag driver jag mitt företag för att sprida den kunskapen vidare.
Heart Service drivs av mig, men det är så mycket roligare att samarbeta med flera. I utbildningar och andra arbeten kan därför fler samarbetspartners förekomma.

Genomförda utbildningar

Jag har medverkat i

  • Organisationsteamet för European NVC Summer Festival 2014 – som huvudprojektledare för festivalen som vraje år huserar ca 120 deltagare och som drivs med hjälp av open space technology
  • Flera internationella samarbeten och deltagit i grupper där empati-träning har varit centralt
  • Kortare kurser för certifierade NVC-tränare och erfarna utövare; bland annat Marianne Göthlin, Jorge Rubio, Yoram Mosenzon med flera.

Jag har arbetat med

  • Utbildningar i grundläggande Behovsmedvetenhet baserat på NVC
  • Medlingsuppdrag och informella medlingar
  • Coachning och rådgivningsuppdrag
  • MP01, En beredskapsstyrka för militärpoliser inför utlandstjänst. Specialisering eskort av VIP-personal.
  • Skarpnäcks Fria Skola, en skola grundad av NVC-tränaren Marianne Göthlin, och inspirerad av NVC i sitt sätt att arbeta.
  • Sundsgårdens Skola och Behandlingshem som lärare tillsammans med elever som fått neuropsykiatriska diagnoser där jag framgångsrikt använder mig av Behovsmedvetenhet baserat på NVC genom empati, medling, DG och konstruktiv feedback.
  • SiS LVU-Hem Rebecka som behandlare för kvinnliga missbrukare mellan 15-18 år.