Arbetsmetoderna

De här sidorna innehåller information om de verktyg som Heart Service arbetar utifrån.

Behovsmedvetenhet baserat på Nonviolent communication (NVC)

Nonviolent Communication är sociologisk Hightech när den är som bäst. NVC hjälper oss hitta orden i oss själva och andra som skapar samarbete och klarhet. I arbetet såväl som privatlivet för den människor närmare genom att omvandla kritik till information om vad det är vi vill ha, samt ger oss sätt att få det. Måste upplevas för att förstå den enorma potentialen.

Klicka här för att dyka ännu djupare ner i vad NVC innebär – här finns bland annat spännande länkar och videoklipp.

Sociokrati och Dynamic Governance (DG)

Detta organisationssystem kan vara demokratins efterträdare då världens statsskick uppdateras. Bygger på tydlighet om målet, gruppers självständiga arbete och ansvar, samt en effektiv inkludering liknande remissinstanser som borgar för att beslut förankras i berörda grupper.
Går utmärkt att implementera i mindre steg i redan fungerande företag. Företaget bibehåller hierarkin, men flyttar bestämmandet och ansvaret från cheferna till cheferna och gruppen.

Klicka här för att dyka ännu djupare ner i vad DG innebär – här finns bland annat spännande länkar och videoklipp.