Pedagogiken

Jag, Anders, har som examinerad lärare med över 14 års erfarenhet av allt från ungdomar från socioekonomiskt välbärgade hem till ungdomar som antingen omhändertagits av sociala myndigheter eller står under prövning av omhändertagande, samt tre års erfarenhet av att leda och assistera utbildningar med fokus på Behovsmedvetenhet, en gedigen erfarenhet av hur pedagogik kan användas för att ge lärande på djupet. Lärande som leder till annorlunda val i framtiden, snarare än en ytlig teori om vad man kan göra.

Min erfarenhet är att lärande behöver följande steg för att verkligen leda till förändring på djupet

 1. Inre motivation till förändring
 2. Teoretisk klarhet av situationen
 3. Självinsikt – upptäck dina blindspots
 4. Definierande av den behövda färdigheten
 5. Övning av färdigheten
 6. Applicering av färdighetsutövandet på verkligheten
 7. Utvärdering av resultatet, justering och utförande ånyo. Repetera till lyckat resultat

Viktigt att veta inför service

 • Du väljer Heart Service för att du ska få resultat, så var på det klara med att du kommer hit för att jobba. Är du osäker på att du vill fortsätta jobba för att nå resultat efter första mötet, så ber vi dig bestämma dig mellan att göra ett åtagande  eller välj att göra något annat. Din dedikation är den enskilt viktigaste förutsättningen för ett lyckat resultat.
  Är det så att en av dina delar du vill få servade är att  just skapa mer dedikation i livet så väljer vi naturligtvis att arbeta med detta som första steg.
 • Du kommer att få hemläxa! Arbetet slutar inte när kursen är slut, utan då tar appliceringen av färdigheten till verkligheten vid.
 • Intentionen med pushandet som vi ger dig handlar inte om att du ska göra något mot din vilja, utan om att vi vill att du kommer härifrån och är nöjd med vad vår service gett dig – för både din och vår skull.