Enskild relationsrådgivning

Om man känner sig pressad, rädd eller uppgiven så brukar man efter den enskilda relationsrådgivningen uppleva en känsla av hoppfullhet, avslappning och ha en plan om vad man vill göra för att komma vidare med sin relation.
Samtalet är en blandning mellan empatiskt lyssnande och förslag om hur du själv kan agera, samt förslag du kan ge till din partner så att ni båda kan komma vidare där ni förut haft svårt att hitta lösningar.

Kundutlåtande

”Efter mitt samtal med Anders så var den där känslan av att jag satt fastpressad, rädd, under ett stort block som hindrade mig från att röra mig, utbytt till att jag plötsligt kunde andas, kunde tänka och att jag kunde se en väg på vilken det kändes tryggt att gå på.”
/Viktoria

Det här får du av den enskilda relationsrådgivningen

Med grunden i empatin och behovsmedvetenheten från NVC så fokuserar de enskilda samtalen på att du ska få prata och ges större tillgång till det mentala och känslomässiga vägledningssystem som ofta kommer i form av smärtsamma tankar om oss själva och ilska riktad mot andra.
Genom att du bemöts med empatisk acceptans så skapas utrymme för dig att gå djupt in i de områden som kan upplevas smärtsamma eller skamliga och verkligen komma åt kärnan till problemet, och med hjälp att behovsmedvetenheten kan negativa, smärtsamma och bromsande tankar omvandlas till vägledningssignaler och därmed synliggöra vägar framåt mot en lösning.
När man känner sig pressad, rädd eller hopplös så brukar man efter ett enskilt samtal känna sig hoppfull, avslappnad och ha en plan om hur man vill göra för att komma vidare med sitt problem.

Kunskaperna bakom

De enskilda samtal som Heart Service erbjuder baseras på olika metoder, bland annat Nonviolent Communication (NVC), Treeing Hjärna (Triune Brain) och Voice dialouge.

Voice Dialouge och Triune Brain-teorin bygger på att olika delar av oss, t ex den känslomässiga och den kognitivt tänkande är fristående från varandra och inte kommunicerar automatiskt, och ibland skapar det situationer då tanken vill något med känslorna slår i backen. Att vi ofta vet att det kommer göra oss gott att träna, men vi känner inte för det, är en typisk sådan situation. Med medlingstekniker så skapas samarbete mellan dem, och den kraft som förut hindrade blir istället en extra boost i samma riktning.

Det här humoristiska videoklippet visar hur det kan gå när våra olika delar inte samarbetar, och när de slutligen kan komma överens.

Här kan du se priserna för enskild rådgivning och här kan du boka ditt första samtal.
Du vet väl att du får pengarna tillbaka om du inte är nöjd med resultatet efteråt?