Relationsrådgivning för par

Kundutlåtande

”Anders samtalsstöd hjälpte verkligen mig att uppleva förståelse, och vi kom närmare varandra på ett sätt som också underlättade samtal på längre sikt. Jag kan varmt rekommendera Anders till dem som vill förbättra sitt samarbete och samhörighet.”
/Jasmine, efter samtalstöd i par med fokus på relationssupport

Det här får du av relationsrådgivning för par

Grundläggande för handledningen är att med hjälp av Nonviolent Communication föra in empatisk förståelse, utröna vilka behov som parterna behöver ta hand om och hitta sätt där samtligas behov kan tillgodoses.

Strukturen

1. Alla samtal inleds med ett introduktionssamtal där parterna separat får förklara sin syn på vad det är som de vill förändra med relationen och blir insatta i hur parrådgivningen kommer att föras.
Om det finns mycket frustration, sorg eller ilska inom någon av parterna kan några enskilda samtal läggas in för att göra par- eller gruppsamtalet mer konstruktivt.
2. Under själva par- eller gruppsamtalet kommer parterna turas om att berätta för den andra parten vad det är som inte fungerat.
Medlaren eller samtalsstödjaren hjälper här till att omvandla vad som kan uppfattas som kritik eller anklagelser till konstruktiv feedback som innehåller specifikt vad som inte funkat (observationer), hur man har påverkats av det (känslorna) och värdet av att det man vill ska fungera (behovet).
När parterna förstår varandra både tankemässigt och empatiskt så övergår processen till att hitta en lösning som passar för båda parter (önskemål).

Samtalen som skapas av den här enkla formen, blir oftast otroligt befriande för parterna som i många fall bråkat om samma känsliga delar lång tid.

Med denna struktur ser vi både till att alla inblandade parter får säga sånt det burit på länge och troligtvis haft svårt att få ut sig, att säga dessa saker på ett sätt att det enkelt kan mottas av den andra parten och komma till en förståelse och överenskommelser med varandra. Samtidigt övas färdigheterna för att kunna göra detta också efteråt.

Här kan du se priserna och här kan du boka ditt första samtal.
Du vet väl att du får pengarna tillbaka om du inte är nöjd med resultatet efteråt?