Synen på pengar

Ekonomisk vinning är inte syftet med varför Heart Service har skapats. Men att ha en stabil ekonomi är det vi behöver för att kunna utföra vårt jobb att hjälpa människor få mer givande relationer där de kan uppleva kärlek och stöd i sina liv.
Ordet ”service” i Heart Service används som ”att serva”, på samma sätt som ”att tjäna”. Heart Service existerar för att utveckla världen till det bättre, och oss och dig som del av den. Vår förhoppning är att den vetskapen kommer göra det skönare att betala för de tjänster som vi ger dig.

Varsågod! – Pengarna tillbaka om du inte är nöjd – Garanti

För att stödja dig att prova nya vägar i livet som du inte provat förut, så kan du prova på Heart Services arbete, och om du i slutändan inte fick det resultat du hoppades på få pengarna tillbaka.

Hela kursavgiften eller beloppet för rådgivningssessionen återbetalas, förutom de kostnader som redan betalats till annan part för lokal, resa, mat eller liknande utgifter.
Vi vill inte gå back, men gärna göra allt vad vi kan för att din insats i att pröva våra tjänster ska vara så liten som möjligt.
För kurser gäller att du betalar anmälningsavgiften före kursen, och pengarna återbetalas om du efter genomförd kurs inte är nöjd med tjänsten du betalat för.
För rådgivningssessioner så faktureras du efter genomförd session, och fakturan krediteras om du inte är nöjd.
Vid avbokning gäller Heart Service avbokningsregler som vanligt.

Önskan är att ha ett samtal med dig och höra vad det är som du hade förväntat dig som du inte fick, för att på så sätt lära av misstagen och utveckla tjänsterna.

Heart service relation till priser

Heart Service erbjuder en glidande skala för betalningar av våra tjänster. Det innebär att vi ger ett normalpris, en lägsta nivå vi kan acceptera för de vars ekonomi inte mäktar med normalpriset, samt en högstanivå vi accepterar för de som vill bidra till oss och att andra med ansträngd ekonomi enklare ska kunna ta del av våra tjänster.

Eftersom Heart Services vision är att sprida kunskap om hur vi på fredliga ömsesidiga sätt kan lösa konflikter och få mer givande relationer med vår omgivning så finns det en chans att betala mindre för våra tjänster om dina resurser är begränsade. Grupper dessa gäller är bland annat:
• Arbetslösa
• Ensamstående föräldrar
• Pensionärer
• Omsorgsorganisationer där volontärarbete eller bidrag utgör deras huvudinkomst, (t ex Rädda Barnen, Amnesty, Röda korset, Läkare utan gränser m.fl.)
• Samhällsstöttande yrken med mindre inkomst; t ex poliser, lärare, socialarbetare, m.fl.

Hittills har mellan 30-40 % av deltagare på utbildningar fått ekonomiskt stöd att delta.

Alternativ betalning

Heart Service är också öppen för andra typer av utbyten för utförda arbeten, t ex byteshandel, praktisk stöd vid kurs samt arbete inom olika företagssupportande områden; framför allt rörande marknadsföring och video- samt ljudredigering, men mycket kan vara av intresse. Har du någon färdighet eller resurser som du tror Heart Service skulle kunna ha nytta av och du skulle vilja byta dessa tjänster mot Heart Services arbete så tveka inte att ta kontakt med oss.